A betulapapucs.hu webáruház adatvédelmi és adatkezelési szabályzata és nyilatkozata

A szabályzat célja,hogy megállapítsa és rögzítse a betulapapucs.hu webáruház (továbbiakban a „Webáruház”) által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi elveket, amiket a Webáruház magára nézve kötelező erővel elismer.

Webáruházunk a szabályzat kialakításánál a következő törvényeket vette figyelembe:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,

- a 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a Webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a Webáruház oldalán. A Webáruház fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására.

Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. A Webáruház elkötelezett a szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelés

Az áruház adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: 04511-0001

Webáruházunk célja a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelést a betulapapucs.hu webáruház végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. Adatainak felhasználását addig tekintjük folyamatosnak, amíg nem kéri azok törlését a nyilvántartásból. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. Harmadik országba (külföldre) a Webáruház felhasználói adatokat nem továbbít. A webáruház oldalán különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.

A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Törvényi felhatalmazás alapján a betulapapucs.hu webáruház köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és ha annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. A felhasználó az adatainak törléséről, adatkezelési tájékoztatási kérdéseire a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül értesítést kap. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. A betulapapucs.hu webáruház nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak a betulapapucs.hu webáruház működésére vonatkozik.

Vásárló regisztráció

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint - ha egyúttal regisztrál is - a későbbi belépéshez szükséges jelszavát, s egyben elfogadja a szolgáltatási szerződésben foglaltakat.

A vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer.

A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az webáruház felelősséget nem vállal.

A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a webáruház különböző technikai jellegű üzenetet küldjön számukra.

A regisztrált adatokat a betulapapucs.hu webáruház kérelemre törli a rendszerből.

Kapcsolat, Jogorvoslat

A betulapapucs.hu webáruház adatait teljes körűen megtalálja a "Rólunk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogátJogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.


Kosár  

A kosár üres

0 Ft Szállítás
0 Ft Összesen

Fizetés

Hirdetmény

PayPal