Felhasználási feltételek

1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 • A betulapapucs.hu webáruház tulajdonosa: Lőrincz László egyéni vállalkozó
 • Székhely: 9600 Sárvár Esze Tamás u.17.
 • Telefon: +36 30 720 6553
 • E-mail cím: info@betulapapucs.hu
 • Bankszámla: 12085004-01348562-00100000
 • Adószám: 53308230-2-38
 • Nyilvántartási szám: 5093646
 

2. VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK LÉTREJÖTTE, HATÁLYA 

Jelen Feléhasználási feltételek Megrendelő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

A Szállító semmilyen formában nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott hibás adatokból eredő téves teljesítésért. A név, cím, telefon és e-mail mezőket minden esetben ki kell tölteni, e nélkül a rendszer a rendelést nem tudja elfogadni. Szállító a regisztrációkor megadott személyes adatokat e-mail címmel és jelszóval tárolja a későbbi azonosításhoz. Az azonosítók megadásával adataihoz bármikor hozzáférhet és módosíthatja azokat. 

Szállító fenntartja a jogát, hogy a Felhasználási feltételeket részben vagy egészben – a mindenkor hatályos jogszabályi környezetnek való megfelelés érdekében és az ehhez szükséges mértékben – bármikor módosítsa.

A Szállító a módosításokról a Megrendelőket a webáruház felületén keresztül, a már regisztrált felhasználókat ezen felül e-mailben is tájékoztatja. A módosítást követően a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy a Megrendelő a webáruházon keresztül és az ott biztosított módon a módosított Felhasználási feltételeket kifejezetten elfogadja. A Felhasználási feltételek Szállító általi egyoldalú módosítása esetén a Megrendelőket megilleti a szerződéstől való elállás és a szerződés felmondásának joga. A Felhasználási feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Felhasználási feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a webáruház-szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja.

3. REGISZTRÁCIÓ

A betulapapucs.hu webáruházban regisztráció nélkül is lehet vásárolni, de csak regisztráció esetén tudjuk biztosítani a rendelések felhasználók általi nyomon követhetőségét. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok helyessége bármikor ellenőrizhető és módosítható jóváhagyás előtt. Az első bejelentkezéshez szükséges jelszót a Megrendelő választja. Ez a jelszó a belépés után bármikor módosítható az ’Adatok módosítása’ menüpont alatt.

A regisztráció során a Szállító a következő adatokat rögzíti a Megrendelőről: a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat: a Megrendelő felhasználói neve, jelszava (egyirányúan elkódolva) és elektronikus levelezési címe, neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Szállító a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. Megadott személyes adatait a Megrendelő a webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képez ez alól a következő adatok törlése: Egyedi azonosító, e-mail cím, jelszó, név.

A regisztráció törlését a Megrendelő az info@betulapapucs.hu elektronikus levélcímen, illetve az ügyfélszolgálat telefonszámán (+36.30 720 6553) kérheti. 

4. A RENDELÉS MENETE

A betulapapucs.hu webáruházban a termék mellett megjelentetett árak bruttó árak, melyek már az általános forgalmi adót is tartalmazzák. A termékek megvásárlásához a Megrendelő felhasználói nevével és jelszavával bejelentkezhet az áruházba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer automatikusan behelyezi a ’Kosár’-ba. Minden termék, amit betett a kosarába, addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, meg nem rendeli, vagy ki nem jelentkezik. Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, vagy megrendelheti. A rendeléshez szükséges további adatok:

 • Számlázási név,
 • Számlázási cím,
 • Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől,
 • Szállítással kapcsolatos kapcsolattartó telefonszáma (érvényes magyarországi mobiltelefonszám), amennyiben különbözik a Megrendelőtől.
 

Amennyiben korábban regisztrált felhasználóként már vásárolt a betulapapucs.hu weboldalon, személyes adatai automatikusan megjelennek a számlázási és a szállítási űrlapon. A rendszer a szállítási költséget automatikusan hozzászámolja a rendelés összegéhez. Ezt ellenőrizheti az "Összesítő"-ben. Megrendelő a rendelés tényéről minden esetben visszaigazolást kap a betulapapucs.hu webáruháztól e-mailben.

A Megrendelő köteles az általa megjelölt címre kiszállított termékeket átvenni és a vételárat, ill. szállítási díjat a posta részére kifizetni, amennyiben nem banki átutalással történik a fizetés. Amennyiben banki átutalás történik, úgy a teljes számla összegét Vevő átutalja az Eladó bankszámlájára és csak annak megérkezése után történik meg a kiszállítás.

5. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

A megrendelt árut Magyarország egész területére postázzuk, viszont kizárólag belföldi megrendeléseket áll módunkban elfogadni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a betulapapucs.hu haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel e-mail útján a további egyeztetés érdekében.

Megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben a termék csomagolása sérült, kérjük, ne vegye át a csomagot.

Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Szállítót kártérítési kötelezettség nem terheli.

Jelen szerződés elfogadásával Ön egyidejűleg elfogadja a szállítási feltételeket is:

A banki átutalást vagy PayPal fizetést követő postázás esetén a következő szállítási költséget számítjuk fel (a feltüntetett értékek tartalmazzák az Áfát):

- kizárólag nyomtatott ajándékutalványok postázása 200 Ft,

- 100g súlyig 690 Ft,

- 100g súly felett 890 Ft,

- 15000 Ft felett ingyenes a szállítás.

Postai utánvét esetén a szállítási költség súlytól függetlenül 1380 Ft, 15000 Ft felett ingyenes a szállítás.

A felsoroltakon kívül lehetőség van személyes átvételre is (előzetes egyeztetést követően) a Sárvár, Esze Tamás u. 17. alatti székhelyünkön vagy Pápa, Laki út 33. alatti telephelyünkön, ilyenkor természetesen nem számítunk fel szállítási költséget.

Nem megfelelő méret esetén kérhető csere is. Ha a megvásárolt modellből nem tudjuk biztosítani a megfelelő méretet, akkor értékegyeztetéssel másik modellre is lehet cserélni. A csere szállítási költségét nem tudjuk átvállalni, a nem megfelelő méretű lábbeli visszaérkezése és az új méret szállítási költségének számlánkra történő beérkezése után postázzuk a csere lábbelit.

6. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az üzleten kívül a fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet, és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

- levélcím: Lőrincz László 9600 Sárvár, Esze Tamás u. 17.
- e-mail cím: info@betulapapucs.hu

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2

Az átvétel időpontja:3

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

3 A megfelelő jelölendő

Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”

Ön köteles számunkra ( Lőrincz László 8511 Pápa, Laki u. 33.) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha a fogyasztó az elállási/felmondási jogának megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Az elállási/felmondási jogának megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. 

7. A KELLÉKSZVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Lőrincz László egyéni vállalkozótól megrendelt termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Lőrincz László egyéni vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előbbiekben meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

Jótállás 

Hibás teljesítés esetén Lőrincz László Egyéni Vállalkozó jótállásra köteles. 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A Szállító jótáll azért, hogy az általa vagy alvállalkozói által a Vásárlási és Szállítási Feltételek keretén belül szállított Termék szerződésben meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik. A Szállító felelős ezen tájékoztatásbeli kötelezettségének valótlanságából eredő meghibásodásokért is. A Szállító felelős azért, hogy a garanciális feltételekben meghatározott szavatossági, illetve jótállási kötelezettségeit késedelem nélkül a saját költségére orvosolja.

A Szállító jótáll továbbá azért, hogy az általa vagy alvállalkozói által szállított Termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta olyan gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós) anyagbeli, kivitelezési hibáktól, amelyek a beszállító cselekedetéből vagy mulasztásából erednek.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló részben meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS 

A betulapapucs.hu webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve Megrendelő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A betulapapucs.hu nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó,
 • a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.
 

9. EGYÉB

A vállalkozásunk törekszik a vitás kérdések peren kívüli tisztázására, megoldására, telefonos vagy e-mailben történő egyeztetésekre. Ha szükséges, a békéltető testülethez lehet fordulni:

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: +36 94 312-356

Fax: +36 94 316-936

Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs

e-mail: bea@vmkik.hu

Az itt nem szabályozott kérdésekben  a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet tekintjük érvényesnek. 

Jó vásárlást kívánunk!