Felhasználási feltételek

 

1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 • A betulapapucs.hu webáruház tulajdonosa: Lőrincz László egyéni vállalkozó
 • Székhely: 9600 Sárvár Esze Tamás u.17.
 • Telefon: +36 30 720 6553
 • E-mail cím: info@betulapapucs.hu
 • Bankszámla: 72700253-10009419
 • Adószám: 53308230-2-38
 • Nyilvántartási szám: 5093646

 

2. VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK LÉTREJÖTTE, HATÁLYA

 

Jelen Vásárlási és Szállítási feltételek Megrendelő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

 

A Szállító semmilyen formában nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott hibás adatokból eredő téves teljesítésért. A név, cím, telefon és e-mail mezőket minden esetben ki kell tölteni, e nélkül a rendszer a rendelést nem tudja elfogadni. Szállító a regisztrációkor megadott személyes adatokat, e-mail címmel és jelszóval tárolja a későbbi azonosításhoz. Az azonosítók megadásával adataihoz bármikor hozzáférhet és módosíthatja azokat.

 

Szállító fenntartja a jogot, hogy a Vásárlási és Szállítási feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Vásárlási és Szállítási feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Vásárlási és Szállítási feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a webáruház-szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja.

 

3. REGISZTRÁCIÓ

 

A betulapapucs.hu webáruházban regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok helyessége bármikor ellenőrizhető és módosítható jóváhagyás előtt. Az első bejelentkezéshez szükséges jelszót a Megrendelő választja. Ez a jelszó a belépés után bármikor módosítható az ’Adatok módosítása’ menüpont alatt.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során az Szállító a következő adatokat rögzíti a Megrendelőről: a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat: a Megrendelő felhasználói neve, jelszava (egyirányúan elkódolva) és elektronikus levelezési címe, neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Szállító a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. Megadott személyes adatait a Megrendelő a webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti. Kivételt képez ez alól a következő adatok törlése: Egyedi azonosító, e-mail cím, jelszó, név.

 

A regisztráció törlését a Megrendelő az info@betulapapucs.hu elektronikus levélcímen, illetve az ügyfélszolgálat telefonszámán (+36.30 720 6553) kérheti.

 

4. A RENDELÉS MENETE

 

A webáruházban való böngészéshez, a szöveges tartalmak vagy a termékek megtekintéséhez és kosárba helyezéséhez nem szükséges a regisztráció.

 

A betulapapucs.hu webáruházban a termék mellett megjelentetett árak bruttó árak, melyek már az általános forgalmi adót is tartalmazzák. A termékek megvásárlásához a Megrendelő felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni az áruházba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer automatikusan behelyezi a ’Kosár’-ba. Minden termék, amit betett a kosarába, addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, meg nem rendeli, vagy ki nem jelentkezik. Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, vagy megrendelheti. A rendeléshez szükséges további adatok:

 • Számlázási név,
 • Számlázási cím,
 • Számlázással kapcsolatos kapcsolattartó neve, ha nem azonos a Megrendelővel,
 • Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől,
 • Szállítással kapcsolatos kapcsolattartó telefonszáma (érvényes magyarországi mobiltelefonszám), amennyiben különbözik a Megrendelőtől.

 

Amennyiben korábban már vásárolt a betulapapucs.hu weboldalon, személyes adatai automatikusan megjelennek a számlázási és a szállítási űrlapon. A rendszer a szállítási költséget automatikusan hozzászámolja a rendelés összegéhez. Ezt ellenőrizheti az "Összesítő"-ben. Megrendelő a rendelés tényéről minden esetben visszaigazolást kap a betulapapucs.hu webáruháztól e-mailben.

A Megrendelő köteles az általa megjelölt címre kiszállított termékeket átvenni és a vételárat, ill. szállítási díjat a posta részére kifizetni, amennyiben nem banki átutalással történik a fizetés. Amennyiben banki átutalás történik, úgy a teljes számla összegét Vevő átutalja az Eladó bankszámlájára és csak annak megérkezése után történik meg a kiszállítás.

 

5. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

 

A megrendelt árut Magyarország egész területére postázzuk, viszont kizárólag belföldi megrendeléseket áll módunkban elfogadni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a betulapapucs.hu haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel e-mail útján a további egyeztetés érdekében.

Megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni. Amennyiben a termék csomagolása sérült, kérjük, ne vegye át a csomagot.

Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Szállítót kártérítési kötelezettség nem terheli.

 

Jelen szerződés elfogadásával (regisztrációval) Ön egyidejűleg elfogadja a szállítási feltételeket is.

A banki átutalást vagy PayPal fizetést követő postázás esetén a következő szállítási költséget számítjuk fel (a feltüntetett értékek tartalmazzák az Áfát):

- kizárólag nyomtatott ajándékutalványok postázása 200 Ft,

- 500g súlyig 690 Ft,

- 500g súly felett 890 Ft,

- 15000 Ft felett ingyenes a szállítás.

Postai utánvét esetén a szállítási költség súlytól függetlenül 1380 Ft, 15000 Ft felett ingyenes a szállítás.

A felsoroltakon kívül lehetőség van személyes átvételre is a Sárvár, Esze Tamás u. 17. alatti székhelyünkön, ilyenkor természetesen nem számítunk fel szállítási költséget.

Nem megfelelő méret esetén kérhető csere is. Ha a megvásárolt modellből nem tudjuk biztosítani a megfelelő méretet, akkor értékegyeztetéssel másik modellre is lehet cserélni. A csere szállítási költségét nem tudjuk átvállalni, a nem megfelelő méretű lábbeli visszaérkezése és az új méret szállítási költségének számlánkra történő beérkezése után postázzuk a csere lábbelit.


6. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

Megrendelő jogosult a megrendelés után, de még a kiszállítást megelőző 24 órában a vásárlástól elállni. Ezen szándékát köteles e-mailben az info@betulapapucs.hu e-mail címen jelezni. A Megrendelőnek 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a betulapapucs.hu részére hiánytalanul az eredeti csomagolásban visszaküldeni. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a visszaküldés költségei a Megrendelőt terhelik. Az elállásra vonatkozó igényét Megrendelő köteles e-mailben az info@betulapapucs.hu e-mail címre írásban jelezni. A betulapapucs.hu köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Megrendelőnek. A visszatérítés nem vonatkozik a termék visszajuttatási költségeire, melyeket a Megrendelőnek kell viselnie.

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a betulapapucs.hu követelheti a Megrendelőtől.

 

7. JÓTÁLLÁS, TERMÉKGARANCIA

 

A Szállító jótáll azért, hogy az általa vagy alvállalkozói által a Vásárlási és Szállítási Feltételek keretén belül szállított Termék szerződésben meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik. A Szállító felelős ezen tájékoztatásbeli kötelezettségének valótlanságából eredő meghibásodásokért is. A Szállító felelős azért, hogy a garanciális feltételekben meghatározott szavatossági, illetve jótállási kötelezettségeit késedelem nélkül a saját költségére orvosolja.

A Szállító jótáll továbbá azért, hogy az általa vagy alvállalkozói által szállított Termék, alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta olyan gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós) anyagbeli, kivitelezési hibáktól, amelyek a beszállító cselekedetéből vagy mulasztásából erednek.

 

8. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

 

A betulapapucs.hu webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve Megrendelő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A betulapapucs.hu nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó,
 • a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

 

9. EGYÉB

 

Az itt nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem kizárólagosan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, Ektv. valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II. 5.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

 

Jó vásárlást kívánunk!

Kosár  

termék (üres)

Akciós termékek

Akciós termékek

Hirdetmény

Hirdetmény

PayPal